BittraBritta Inredning

Produkt/tjänst:
För oss är inredning hälsa, något som stärker människor och varumärken. Vi står för en mer personlig inredning där vi utgår ifrån företagets kärnvärden och grafiska profil. Den röda tråden blir tydlig – från logotypens utseende till utformningen av kontoret. Inredningen blir en del av marknadsföringen av företaget.

På en arbetsplats påverkar interiören i hög grad produktivitet, effektivitet och ekonomiska resultat. Anställda som mår bra på jobbet presterar bättre. Inredningen på en arbetsplats bör därför – utöver att fungera rent praktiskt – inspirera och locka fram det bästa i oss.

Att skapa en god arbetsmiljö med bra ergonomi och behaglig ljudmiljö är därför en viktig del i vårt arbete. Vi lägger mycket tid på att skapa inspirerande och aktiva mötesplatser för de anställda. Det skapar gemenskap och stärker företagsandan.

Nyskapande, personligt och med helheten i fokus.

Kontaktuppgifter:
info@bittrabritta.se
www.bittrabritta.se

0739-59 59 21
0702-05 28 93

BittraBritta Inredning
Klippan 1E
414 51 Göteborg