Confidere

Produkt/tjänst:

Confidere är specialister på att styra stora projekt. Vi levererar ett komplett Project Management Office [PMO] och garanterar att ert projekt blir klart i rätt tid och till rätt kostnad.

Kontaktuppgifter:
www.confidere.se