Esalmonte Finans & Revision

Produkt/tjänst:
Finans & revision

Esalmonte Finans & Revision KB arbetar med små och medelstora företag i Sverige inom alla branscher vad som avser alla omständigheter inom bokföring, löner, skatter, bokslut samt frågor i samband med dessa. Därtill erbjuder bolaget sina helkunder finansiella tjänster vid investeringar samt factoring och factoringtjänster med inkassoservice med därtill kommande tjänster.

Bolagets ägare Almonte Eurofinans OÛ som är beläget i Estland med Tallin som säte med inriktning på EU-regler inom företag likt sitt svenskägda bolag.

Företagsgruppen bildades i sitt ursprung efter bygg och finanskrisen i Sverige 1990 vilken särskilt drabbade småföretag med mindre ekonomiska möjligheter samt dåliga handelsavtal med mera.

Kontaktuppgifter:
Ove Svanberg
eurofinans.ee@hotmail.com

0722-25 24 52

Fotögatan 6a
41474 Göteborg