Välkommen till Majorna • Älvsborgs Företagarförening (MÄFF)

Om oss

Majorna • Älvsborgs Företagarförening (MÄFF) ger dig möjligheter att påverka och förbättra ditt företags situation. Dessutom får du tillgång till ett stort nätverk av företag i området. Välkommen till oss!

MÄFF arbetar aktivt för att tillvarata sina medlemmars intressen gentemot kommunen, myndigheter, organisationer, verk och andra företag. Föreningen intresserar sig i synnerhet för näringspolitiska frågor av lokal karaktär. Förutom att vi har trevliga och intressanta sammankomster finns flera skäl och fördelar att gå med i vår förening!

Jag vill bli medlem!

Härligt! Det tycker vi är riktigt roligt. Klicka på knappen för att gå vidare till medlemsansökan.

Mötesdatum 2022

Kommer snart.

Hallå Majorna!

Hallå Majorna är ett lokalt livstilsmagasin som distribueras i Majorna. En produkt från våra Mediakonsult som dessutom är medlemmar i MÄFF!

Våra senaste medlemmar