Välkommen till Majorna • Älvsborgs Företagarförening (MÄFF)

Om oss

Majorna • Älvsborgs Företagarförening (MÄFF) ger dig möjligheter att påverka och förbättra ditt företags situation. Dessutom får du tillgång till ett stort nätverk av företag i området. Välkommen till oss!

MÄFF arbetar aktivt för att tillvarata sina medlemmars intressen gentemot kommunen, myndigheter, organisationer, verk och andra företag. Föreningen intresserar sig i synnerhet för näringspolitiska frågor av lokal karaktär. Förutom att vi har trevliga och intressanta sammankomster finns flera skäl och fördelar att gå med i vår förening!

Jag vill bli medlem!

Härligt! Det tycker vi är riktigt roligt. Klicka på knappen för att gå vidare till medlemsansökan.

Våra senaste medlemmar