Vad gör vi?

Vi driver gemensamma intressen. Det kan bland annat gälla kontakter med kommunen och statliga myndigheter och verk. Vi kan ha krav och synpunkter som berör närmiljön, säkerheten, gator, vägar, parkering och annat. Detta är åsikter som får mer tyngd när en hel förening står bakom.

Vi bygger nätverk

Vi arrangerar möten och evenemang med speciellt inbjudna, intressanta och inspirerande gäster. Ibland provar vi aktiviteter hos medlemmar som vi annars kanske inte hade kommit i kontakt med. Vi skapar ett nätverk som främjar affärsverksamheten mellan företagen och därmed lär vi känna varandra och kan hjälpas åt att hålla vår stadsdel levande och attraktiv.

Hur ser organisationen ut?

Ansvarig för den löpande verksamheten är styrelsen, som väljs av medlemmarna. Vi håller medlemsmöten tre gånger per år samt ett årsmöte. Idag är vi över 100 medlemsföretag. Vi hoppas och tror att många fler ska inse fördelarna med medlemskap i föreningen.

Alla är lika välkomna!

Inom föreningen finns ett fantastiskt utbud av varierande företagsamhet som täcker de flesta av marknadens och den enskildes behov.

Är det något du undrar över?

Slå då vår ordförande Björn Lager en signal. Han kan svara på det mesta som har med föreningen, medlemskap eller vad som är på gång i området att göra. Tveka inte att kontakta honom via mail eller tfn 0708-240490.

Vi hoppas att se dig som medlem i vår förening!