Carl Johans Församling

Produkt/tjänst:
Här finns mötesplatser och rum för det vardagliga samtalet om livsfrågor. Hos oss kan du söka stillheten och tystnaden i kyrkorummet eller på våra gudstjänster. Behöver du någon att tala med? Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Vi har heltidsförskola, öppna grupper för alla åldrar, körer, kurser och föredrag.

Kontaktuppgifter:
Mia Rydberg, diakon
mia.rydberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 031 – 731 92 11

Svenska kyrkan i Göteborg
Carl Johans församling
Carl Johans kyrkoplan 1
414 55 Göteborg