Crime Walks Sverige AB

Produkt/tjänst:

Crime Walks arrangerar stadsvandringar i Göteborg på kriminologiskt tema och riktar sig till såväl privatpersoner som till slutna sällskap och företag.

Kontaktuppgifter:
Jan Palmén
jan@crimewalks.se

Telefon: 070-720 09 84

Besöksadress:
Karl Johansgatan 9
414 59 Göteborg