Herlitz Properties AB / Vindsbyggnation AB

Produkt/tjänst:
Herlitz Properties bygger, utvecklar och förädlar fastigheter, bostäder och hela kvarter i Göteborgsområdet. Med passion, personlighet och nytänkande skapar man projekt som präglas av högkvalitativ arkitektur och design, bra planlösningar och god, kundvänlig funktionalitet. Företaget grundades 2001 och leds av göteborgsentreprenören Alban Herlitz. Han är dessutom en av initiativtagarna till Karlatornet vilket i likhet med Karlastaden utvecklats i samarbete med Serneke.

Herlitz Properties förvaltar även fastigheter med utvecklingspotential i områden med stora kulturella värden. Målet är att få dessa att växa ytterligare med hjälp av ett starkt arkitektoniskt anslag, nya användarsätt, sinne för detaljer och högsta kvalitet i utförandet.

Den egna produktionen görs huvudsakligen i trä och präglas av stor medvetenhet vad gäller ekonomi och miljö.

Kontaktuppgifter:
Banehagsgatan 11
414 51 Göteborg

Kontaktperson: Jonas Johansson
E-post: jonas@vindsbyggnation.se
Telefon: 0738-724395