Konstnärsalliansen KFA

Produkt/tjänst:
Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Kontaktuppgifter:
Kontaktperson: Tony Roos

Adress: Älvsborgsgatan 11 c
Postnummer: 414 52
Ort: Göteborg

Besöksadress: Älvsborgsgatan 11 c
Telefon: 0737-070555
E-post: kansli@konstnarsalliansen.se
Hemsida: www.konstnarsalliansen.se