MCL Styrteknik AB

Produkt/tjänst:
Hybridfilter utvecklar och levererar biologiska filter för neutralisering av svavelväte.

Vi har stor erfarenhet från vatten- och avloppsbranschen och levererar till ca 70 % av de danska, norska och svenska försörjningsbolagen. Vi återkommer med svenska referenser. Vi inledde vår verksamhet på biogasområdet år 2016, och under 2018 tog den på allvar fart.

Våra lösningar används ofta i samband med filtrering av avluft från gaslager och gödseltankar, samt vid utluftning/övertryck vad gäller tankventiler, tankar/silor, behållare och påfyllningsstationer. Lösningarna fungerar såväl till passiva som till aktiva system med motor/ventilator för utsugning och skapande av undertryck.

Senaste nytt är filtrering av H2S i förbindelse med uppgraderingsanläggningar, efter skrubber och som polisfilter.

Kontaktuppgifter:
Magnus Clarin
Adress: Sundshagsgatan 30
414 76 Göteborg

Telefon: 0730-66 39 00
E-post: clarin.magnus@gmail.com