Micropos Medical

Produkt/tjänst:
Micropos produkt RayPilot® ökar precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. RayPilot® kan sägas vara en GPS i kroppen som håller koll på exakt var cancertumören är under hela tiden man strålbehandlas. Micropos kunder använder RayPilot® vid prostatacancerbehandling för att minska biverkningarna samt för att minska antalet strålningstillfällen från 40 dagliga behandlingar till endast 5.

Kontaktuppgifter:
Kontaktperson: Tomas Lindström
Telefon: 0317-60 80 05

info@micropos.se
www.micropos.se

Micropos Medical AB
Adolf Edelsvärds gata 11
414 51 Göteborg